Placeholder

Hrvatski

U gradskim i regionalnim krajevima diljem Viktorije i Tasmanije svake godine preko 7.000 stranaka od Uniting AgeWell primi usluge namijenjene starijim osobama.

Zahvaljujući raznolikosti svojih usluga, Uniting AgeWell strankama nudi kontinuitet skrbi i spokoj pružajući im potporu usljed koje se poboljšava blagostanje stranaka, te koja im omogućava veći izbor i samostalnost u svakoj životnoj dobi i fazi života.

Naše integrirane usluge uključuju:

 • Boravišnu skrb
 • Samostalan život i život uz pomoć
 • Kućnu njegu
 • Društvenu potporu
 • Programe iz oblasti zdravstvenih grana srodnih medicini i terapijske programe
 • Zamjenu skrbnika i podupiranje skrbnika

Odabir usluga koje najbolje ispunjavaju vaše potrebe predstavlja važnu odluku. Pristup informacijama koje trebate za donošenje te odluke je od vitalne važnosti.

Uniting AgeWell tim vas može informirati i voditi u tom procesu.

Mi možemo angažirati tumača preko nacionalne Službe prevoditelja i tumača (TIS). TIS ima tumače za više od 100 jezika i na raspolaganju je 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, po cijeni lokalnog poziva.

Možete nazvati Uniting AgeWell na 1300 783 435 i mi ćemo pozvati tumača preko TIS-a da vam pomogne obaviti razgovor s nama.

 • Get in touch

  We'd love to hear from you. Fill out the form and we'll be in touch soon!

  Phone: 1300 783 435
  Email: [email protected]

 • Locations

  We have offices across metropolitan and regional Victoria and Tasmania.

  Find your local office