Placeholder

Polskie

Uniting AgeWell świadczy usługi ponad 7 tysiącom seniorów rocznie na całym obszarze miejskim i regionalnym stanów Victoria i Tasmania.

Dzięki szerokiej gamie usług, Uniting AgeWell zapewnia swoim podopiecznym stałą opiekę i poczucie spokoju, wspierając ich w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia, przy podejmowaniu decyzji i w zachowaniu samodzielności w każdym wieku i na każdym etapie życia.

Nasze usługi są w pełni zintegrowane i obejmują:

 • Zakwaterowanie w domach spokojnej starości 
 • Opiekę we własnym domu lub w domu opieki
 • Opiekę domową
 • Wsparcie społeczne
 • Programy opieki zdrowotnej i terapeutycznej
 • Opiekę tymczasową i wsparcie opiekuna

Wybór usługi najlepiej spełniające twojej potrzeby to ważna sprawa. Kluczowe znaczenie ma dostęp do informacji, które pomogą tę decyzję podjąć.

Uniting AgeWell może udzielić ci niezbędnych informacji i wskazówek.

Możemy zapewnić pomoc tłumacza za pośrednictwem Służby Tłumaczy (TIS). Oferuje on usługi w ponad 100 językach, a jest dostępny przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w ramach kosztów połączenia lokalnego.

Z Uniting AgeWell skontaktować się można pod numerem 1300 783 435, a gdy zajdzie potrzeba, połączymy cię z tłumaczem TIS dla ułatwienia wspólnej komunikacji.

 • Get in touch

  We'd love to hear from you. Fill out the form and we'll be in touch soon!

  Phone: 1300 783 435
  Email: info@unitingagewell.org

 • Locations

  We have offices across metropolitan and regional Victoria and Tasmania.

  Find your local office